Home > Products > อุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า


ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตรองเท้าหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหนัง, รองเท้ากีฬา หรือแม้กระทั่งรองเท้าแตะ โดยทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรองเท้าชื่อดังหลายยี่ห้อ อาทิ 

วัสดุของเราสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้า

  • Lining Material
  • Backing Material
  • Inner-sock
  • Strobel
  • Insoles
  • Reinforcement